بایگانی برچسب ها: پرینتر

درام در چاپگرهای لیزری

درام در چاپگرهای لیزری

درام در چاپگرهای لیزری پرینترهای لیزری متون و تصاویر را با استفاده از قطعه استوانه ای شکل به نام درام روی کاغذ پیاده می کنند. ساختار درام در چاپگر و دستگاه های کپی بسیار شبیه هم بوده و از تکنولوژی یکسانی برای ایجاد تصویر و انتقال آن به روی کاغذ استفاده می کنند. درام یکی از قطعات حیاتی در چاپگرهای لیزری بوده و تصویر را توسط نور لیزر دریافت کرده و با انتقال آن به روی کاغذ تصویر چاپی نهایی را ایجاد می کند. پوشش و ساختار درام به منظور ان...

ادامه مطلب